Persbericht

45 politieke voorstellen om van formele gelijkheid naar reële gelijkheid te gaan

De vijfde Interministeriële Conferentie voor Vrouwenrechten (IMC), en tevens de laatste van de legislatuur, vond dinsdag 23 maart 2024 plaats in Brussel. De afgelopen maanden werd het werk van de IMC gebaseerd op de aanbevelingen van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), met de hulp van een aantal vooraanstaande expertes.

Na acht maanden werk waarbij de verschillende overheidsniveaus werden samengebracht, was deze IMC een gelegenheid om een reeks van 45 maatregelen goed te keuren die bedoeld zijn om van formele gelijkheid over te gaan naar reële gelijkheid op het vlak van vrouwenrechten. De 45 maatregelen hebben betrekking op verschillende domeinen die verband houden met vrouwenrechten waaronder bijstand en ondersteuningsmechanismen om vrouwen te helpen loskomen van gewelddadige relaties; meer gerechtelijke erkenning van huiselijk geweld; de rechten van vrouwen met een migratie-achtergrond, met name met betrekking tot abortus; geweld tegen vrouwen met een handicap; verbetering van de carrières van vrouwen en hun vertegenwoordiging in het politieke en publieke domein, enz.

De deelnemers willen ook dat de rol van de IMC moet worden geconsolideerd om de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus te versterken en dat het maatschappelijk middenveld bij toekomstige IMC's voor vrouwenrechten voorafgaand moet worden betrokken. Deze verschillende maatregelen worden gesteund door de ministers die betrokken zijn bij de IMC. Het zijn belangrijke pistes die de komende maanden verder kunnen uitgediept worden. 

De IMC voor Vrouwenrechten werd in december 2019 in het leven geroepen. Sinds september 2023 werd het roterende voorzitterschap waargenomen door de federale staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy. In de volgende legislatuur zal het voorzitterschap opnieuw door het Brussels Gewest worden opgenomen.