Persbericht

53% van Belgische LGBTIQ+-personen vermijdt vasthouden van handen in openbaar, 27% vermijdt plaatsen uit angst om aangevallen te worden

Ons land heeft de voorbije jaren belangrijke stappen voorwaarts gezet om LGBTIQ+-personen gelijke rechten te garanderen met onder andere de historische Stop Feminicide-wet, de actualisering van ons strafwetboek en het verbod op bekeringspraktijken. De civiele maatschappij wordt vanaf 2024 structureel ondersteund. Maar de nieuwe cijfers van het Europese agentschap voor fundamentele rechten FRA zijn schokkend en tonen aan dat er ook in ons land nog veel werk nodig is om gelijke rechten en vrijheden voor LGBTIQ+-personen te garanderen.

De resultaten van het FRA-onderzoek, uitgevoerd bij 100.000 personen uit de Europese LGBTIQ+-gemeenschap binnen 30 landen,  tonen duidelijk aan dat het Belgische beleid om LGBTIQ+-personen maximaal gelijke rechten te garanderen opgemerkt wordt: 55% in ons land gelooft dat de overheid effectief strijdt tegen vooroordelen en intolerantie tegen LGBTIQ+-personen. Voor de rest van Europa is dat slechts 26%.

Maar dat cijfer weegt niet op tegen het feit dat ook in ons land 15% van de personen die geïnterviewd werden, de voorbije vijf jaar aangevallen is geweest omwille van haar, zijn, hun seksuele oriëntatie. 16% heeft zich gediscrimineerd gevoeld door ons gezondheidszorgsysteem, 11% heeft het voorbije jaar vaak of zelfs de hele tijd aan zelfmoord gedacht. 53% vermijdt altijd of vaak handen vasthouden in het openbaar en 27% vermijdt bepaalde plaatsen uit angst om aangevallen te worden. Hiermee volgt ons land de algemene Europese trend.

Federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy vindt de resultaten van de Europese studie schokkend en dringt aan op bijkomende inspanningen zodat iedere Belg zich in ons land veilig en vrij kan voelen: “Een van de problemen die ik in het bijzonder wil benadrukken is de strijd tegen online haat. Ik hoop dat het volgende parlement vooruitgang kan boeken op dit gebied door artikel 150 van de grondwet te herzien zodat online haat tegen LGBTIQ-personen effectief kan worden tegengegaan. De studie toont ook aan dat het belangrijk is om onderwijsprogramma's over relaties, emoties en seksualiteit op onze scholen verder te zetten en uit te breiden. Dit zijn belangrijke instrumenten voor het opbouwen van tolerantie, respect voor elkaar en het deconstrueren van stereotypen.”

De volledige studie kan je hier vinden

Als bijlage vind je de belangrijkste resultaten voor België. Het paswoord is: lgbtiq-equality-2024

 

Verder op de agenda deze week staat

  • Donderdag 16 mei komt de #trainbow die het middenveld en politici van het Europese Idahot+-forum in Den Haag naar Brussel brengt aan om 15u50 in station Brussel-Luxemburg. De trein is volledig gehuld in de regenboogkleuren. Wie er graag bij is, kan zich inschrijven via het document als bijlage
  • Vrijdag 17 mei vindt de High level meeting LGBTIQ+ plaats in Residence Palace.  Als bijlage vindt u de uitnodiging en meer info. Een van de hoogtepunten die dag is de ondertekening van een Europese LGBTQI+-verklaring. (Die verklaring vindt u ook als bijlage). Het is een soort van engagement van de EU-lidstaten om blijvend te werken aan gelijke rechten voor LGBTQI+-personen in hun land. Belgisch staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy: “Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU heeft besloten om IDAHOBIT-dag te vieren samen met de Europese ministers van Gelijkheid, de commissaris en het maatschappelijk middenveld. Europese politici beseffen dat we voortdurend waakzaam moeten zijn dat de rechten van LGBTIQ-personen in onze lidstaten en daarbuiten niet uitgehold of teruggeschroefd worden. Ik maak me zorgen over het groeiende verzet tegen mensenrechten en fundamentele vrijheden, ook binnen Europa. Deze conferentie op hoog niveau eindigt met een gezamenlijke verklaring en een politieke boodschap om tijdens het volgende EU-wetgevingsmandaat verder te werken aan een echte Unie van gelijkheid.”