Persbericht

België verbiedt conversiepraktijken die genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie van mensen ontmoedigen, onderdrukken of veranderen

Vandaag keurde het parlement een wet goed die conversiepraktijken verbiedt. Conversiepraktijken zijn praktijken die op een fysieke of psychische manier de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit of de genderexpressie van een persoon willen ontmoedigen, onderdrukken of wijzigen. Iedereen die een conversiepraktijk uitvoert, er promotie voor maakt of iemand onder druk zet om een conversiepraktijk te ondergaan, kan nu een boete, gevangenisstraf of beroepsverbod opgelegd krijgen. Dit staat in een nieuwe wet uitgewerkt door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy en de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Het federale parlement heeft vandaag beslist dat conversiepraktijken in ons land niet langer kunnen. Bekeringspraktijken worden verboden, net als de poging tot, het aanzetten tot, het aanbieden van en het maken van reclame voor bekeringspraktijken. Deze misdrijven worden nu bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar en/of boetes die kunnen oplopen tot 2400 euro. De rechtbank kan ook een beroepsverbod opleggen van maximaal 5 jaar.  

              Wat zijn conversiepraktijken? 

Conversiepraktijken zijn bedoeld om de genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie van een persoon te ontmoedigen, te onderdrukken of te veranderen. Het maakt daarbij niet uit of deze uitgevoerd worden door personen die medisch geschoold zijn of niet, of het tegen betaling gebeurde of kosteloos gebeurde, of er een bepaalde relatie is tussen dader en slachtoffer en of het slachtoffer er al dan niet mee instemde. Wat centraal staat is de intentie van de dader.  

Het kan gaan om het uitoefenen van psychologische druk, inspelen op het schaamtegevoel van de persoon of een pseudo-medische vorm. Denk aan praktijken waarbij het slachtoffer illegale of onwettige behandelingen of medicatie moet nemen zoals antidepressiva, of verplicht wordt EMDR-therapie of elektroconvulsietherapie te ondergaan. Bij sommige praktijken wordt lichamelijk letsel toegebracht. Slachtoffers kunnen worden onderworpen aan fysiek geweld en vernederende behandelingen. 

              Nieuwe stap richting een meer inclusieve samenleving 

Staatssecretaris Marie-Colline Leroy: “Er is geen wetenschappelijke basis voor bekeringspraktijken. Integendeel, wetenschappers zijn het erover eens dat deze praktijken bijzonder schadelijk zijn voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het slachtoffer en dat ze bovendien stigmatiserend en discriminerend zijn. Het werd dus hoog tijd dat ons land dit verbod instelde. Ik wil mijn voorganger Sarah Schlitz en alle middenveldorganisaties die al lang aandringen op het verbieden van conversiepraktijken, bedanken voor al het voorbereidend werk dat zij hierrond verricht hebben. Mede dankzij hen zet België nu een nieuwe stap richting een meer inclusieve maatschappij waarin mensen kunnen zijn wie ze zijn, zonder angst of schaamte. ” 

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Binnen sommige ultraconservatieve families en extreem religieuze milieus bestaat nog steeds de veronderstelling dat seksuele oriëntatie veranderbaar is. Dit is niet alleen een wetenschappelijk foute veronderstelling, maar staat bovendien haaks op de waarden van onze vrije samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Reconversiepraktijken kunnen bovendien ernstige lichamelijke letsels, de dood of levenslange trauma’s veroorzaken. Met deze wet maken we duidelijk dat onze samenleving dergelijke praktijken niet tolereert en streng bestraft.” 

Met dit verbod komt België tegemoet aan een oproep van het Europese Parlement om bekeringspraktijken te verbieden. Een aantal landen heeft al een wettelijk verbod op bekeringspraktijken ingevoerd, waaronder Malta, Duitsland en Frankrijk. België sluit zich hier nu bij aan.