Persbericht

Nieuwe tool beschikbaar om feminicides te helpen voorkomen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) stelt een nieuwe tool beschikbaar op haar website om professionals op het terrein te helpen sneller “dwingende controle” te detecteren. Dit is belangrijk omdat “dwingende controle” meestal de stap is die feminicide voorafgaat.

De uitwerking en het beschikbaar stellen van deze tool is een van de maatregelen die voortvloeien uit de Stop Feminicide-wet onder impuls van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy die eind augustus werd gestemd.Over het algemeen wordt de definitie van geweld tussen (ex-) intieme partners nog steeds vaak beperkt tot de aan- of afwezigheid van fysiek geweld.

Deze beperkende definitie van een complex fenomeen onderschat het belang van zogenaamd "subtiel" geweld en maakt het onzichtbaar voor sommige terreinactoren. De gedragingen die de dader gebruikt zijn namelijk zo subtiel, geniepig en manipulatief dat vaak ook de slachtoffers de situatie niet makkelijk (h)erkennen.

 

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy: "Het is heel belangrijk om dit soort van subtiel geweld snel te herkennen omdat er een grote link is met het eventuele plaatsvinden van verder geweld en feminicide in een later stadium. Uit criminologische studies blijkt namelijk dat “partnergeweld” niet als een plotse gebeurtenis kan worden beschouwd. Het gaat om een dynamisch, progressief proces dat tot stand komt in de gedragingen van elke partner en dat in de loop van de tijd verandert. Het is aangetoond dat veel gevallen van feminicide verband houden met controlerend dwingend gedrag dat niet werd opgemerkt als ‘alarmsignalen’ binnen de relatie. Met het uitwerken van deze tool willen we zoveel mogelijk geweld tegen vrouwen zo vroeg mogelijk opsporen om het hopelijk zo snel mogelijk te stoppen."

 

Deze vorm van psychisch geweld was binnen België absoluut nog niet gekend. Het is de Stop Feminicide-wet die voor het eerst het concept van “dwingende controle” definieert als "voortdurende of herhaalde dwingende of controlerende gedragingen, die psychische schade veroorzaken". In navolging van de Wet heeft het Observatoire Féministe des Violences faites aux Femmes (Ofvff) in samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) drie instrumenten ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek maar ook in samenwerking met professionals uit het werkveld en slachtoffers. 

 

Het betreft: 

·        Een 'snel' opsporingsinstrument voor politieagenten en eerstelijnsdiensten: 

·        Een hulpmiddel voor het opsporen van dwingende controle en de daarmee samenhangende  alarmsignalen voor psychosociale hulpverleners en eerstelijnswerkers waaronder de politie; 

·        Een interventiehulpmiddel voor slachtoffers van dwingende controle, bedoeld voor klinische psychologen. Dit instrument combineert evaluatie en interventie. 

 

Het doel is om terreinactoren bewust te maken van de alarmsignalen die kunnen voorafgaan aan feminicide, zelfs als er geen sprake is van fysiek geweld. Deze innovatieve instrumenten maken het mogelijk om tegelijkertijd de situatie van slachtoffers te beoordelen en in te grijpen, met meer respect voor hun ervaringen. 

De instrumenten zijn  beschikbaar zijn in het Nederlands en Frans op de website van het IGVM, en kunnen gebruikt worden in opleidingsmodules voor professionals. De tool wordt geïntegreerd in een breder kader voor risicobeoordeling en -beheer.

 

Klik hier om de tool na te lezen :

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/instrumenten_voor_opsporing_van_dwingende_controle