Nieuws

Persbericht

18 lidstaten ondertekenen Verklaring voor een Europees beleid ter bevordering van LGBTIQ-rechten

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) werd op vrijdag 17 mei – de internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie (IDAHOT) – een High Level LGBTIQ-conferentie georganiseerd in Brussel.Het evenement bracht de Europese commissaris voor Gelijkheid, de bevoegde ministers en staatssecretarissen van verschillende EU-lidstaten, Europarlementsleden, experten en vertegenwoordigers van middenveldorganisaties bijeen.Ze…
Persbericht

53% van Belgische LGBTIQ+-personen vermijdt vasthouden van handen in openbaar, 27% vermijdt plaatsen uit angst om aangevallen te worden

Ons land heeft de voorbije jaren belangrijke stappen voorwaarts gezet om LGBTIQ+-personen gelijke rechten te garanderen met onder andere de historische Stop Feminicide-wet, de actualisering van ons strafwetboek en het verbod op bekeringspraktijken. De civiele maatschappij wordt vanaf 2024 structureel ondersteund. Maar de nieuwe cijfers van het Europese agentschap voor fundamentele rechten FRA zijn schokkend en tonen aan dat er ook in ons land nog veel werk nodig is om gelijke rechten en…
Persbericht

45 politieke voorstellen om van formele gelijkheid naar reële gelijkheid te gaan

De vijfde Interministeriële Conferentie voor Vrouwenrechten (IMC), en tevens de laatste van de legislatuur, vond dinsdag 23 maart 2024 plaats in Brussel. De afgelopen maanden werd het werk van de IMC gebaseerd op de aanbevelingen van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW), met de hulp van een aantal vooraanstaande expertes.Na acht maanden werk waarbij de verschillende overheidsniveaus werden samengebracht, was deze IMC een gelegenheid om een reeks…
Persbericht

De juridische verankering van onze Zorgcentra na Seksueel Geweld zorgt voor meer stabiliteit en garandeert hun functioneren op lange termijn

Donderdag 18 april heeft het federale parlement het wetsontwerp om de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) juridisch te verankeren goedgekeurd.Hiermee wordt het voortbestaan op lange termijn van de Zorgcentra na seksueel geweld verzekerd op vlak van organisatie, financiering en samenwerking tussen de ziekenhuizen, politie en parket. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy: “Deze wettelijke regeling is het sluitstuk van jaren van hard…
Persbericht

Structurele steun voor verenigingen die werken rond gelijkheid wordt versterkt

Het Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (IGVM) heeft net de procedure afgerond voor het toekennen van structurele financiering aan verenigingen die werken rond het beschermen en versterken van vrouwenrechten. De procedure voor verenigingen die strijden tegen racisme en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, die laatste onder leiding van de dienst Gelijke Kansen binnen de FOD Justitie, is ook net afgerond. Dit is de laatste fase in het politieke proces dat geïnitieerd…
Persbericht

De juridische verankering van onze Zorgcentra na Seksueel Geweld zorgt voor meer stabiliteit en garandeert hun functioneren op lange termijn

Woensdag 27 maart heeft de commissie Volksgezondheid en Gelijkheid het wetsontwerp om de Belgische Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) juridisch te verankeren goedgekeurd. Hiermee wordt het voortbestaan op lange termijn van de Zorgcentra na seksueel geweld verzekerd op vlak van organisatie, financiering en samenwerking tussen de ziekenhuizen, politie en parket. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy: “Deze wettelijke regeling is het…
Persbericht

Nieuwe tool beschikbaar om feminicides te helpen voorkomen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) stelt een nieuwe tool beschikbaar op haar website om professionals op het terrein te helpen sneller “dwingende controle” te detecteren. Dit is belangrijk omdat “dwingende controle” meestal de stap is die feminicide voorafgaat. De uitwerking en het beschikbaar stellen van deze tool is een van de maatregelen die voortvloeien uit de Stop Feminicide-wet onder impuls van staatssecretaris voor Gelijke Kansen…
Persbericht

Meer dan 7% jongeren maakt en bezit deepnudes

41,9% van de Belgische jongeren hebben al gehoord van deepnudes, 13,8% van de Belgische jongeren heeft ooit al een deepnude ontvangen, 12,8% kent deepnude-apps en 60,5% onder hen heeft zelf al geprobeerd een deepnude te maken. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen (UA) bij meer dan 2800 Belgische jongeren tussen 15 en 25 jaar oud, in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Child Focus en de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Gendergelijkheid en…
Persbericht

Geweld tegen vrouwen: Raad en Parlement bereiken akkoord over EU-wetgeving

Het Belgisch voorzitterschap en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over de allereerste EU-wetgeving om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. De nieuwe richtlijn bevat minimumregels met betrekking tot de omschrijving van specifieke strafbare feiten en sancties om deze vorm van geweld tegen te gaan. Ook de rechten en bescherming van slachtoffers van alle vormen van geweld tegen vrouwen of huiselijk geweld zijn erin vastgelegd.
Persbericht

Federale regering werkt aan een actieplan om de dialoog en het samenleven te bevorderen

Vrijdag 9 februari gaf de federale regering een mandaat aan staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, om te onderzoeken hoe de actievoorstellen van de acht deskundigen die deelnamen aan het Rondetafelgesprek om de dialoog en de cohesie in de Belgische samenleving te versterken, het best kunnen worden uitgevoerd.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.